De prijs voor een hypnose sessie hangt af van de complexiteit van het probleem.

Ik hanteer een standaard prijs van 125,- EURO incl. BTW per sessie. Indien meerdere sessie benodigd zijn zal dit altijd vooraf besproken worden met de cliënt. Hierbij wordt ook de prijs besproken.

Iedereen kan gehypnotiseerd worden en daarmee dus ook geholpen worden. Hiervoor geldt wel dat sommige personen ontvankelijker zijn voor hypnose dan andere. Dat betekend dat sommige mensen na één sessie al geholpen zijn, waarbij andere meerdere sessies nodig hebben.